Crime Dinner

Alle locaties

CSI (Crime Scene Investigation): een puur misdaadspel met een volledig moordonderzoek.
Een vrouw is vermoord.  Wie is de moordenaar?  Er zijn meerdere verdachten.  Die geven via een video-opname een aantal elementen ter hunner verdediging.  Maar vertellen ze allemaal de waarheid en niets dan de waarheid??  Aan de teams om de leugens van de waarheid te onderscheiden.  
Crime Scene Investigation, het onderzoek van de plaats delict.  Dit houdt onder meer in: analyse van de feiten, spoorzoeken binnen en buiten, inwendig en uitwendig lichaamsonderzoek…….  

Vanaf € 1800 voor het event.